Disclaimer

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de volgende voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bezoeken en te gebruiken stemt de gebruiker in met het volgende.

ENTREE makelaars verklaart dat de inhoud van deze website zorgvuldig is samengesteld. We hebben onze uiterste best gedaan ervoor te zorgen dat de informatie correct is. We kunnen echter op geen enkele manier garanderen dat de informatie accuraat of compleet is.

ENTREE makelaars accepteert geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die het resultaat is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op deze informatie of die op een of andere manier het gevolg is van het gebruik van de site of van de tijdelijke niet-beschikbaarheid van de site. De informatie op deze website wordt bijna dagelijks gecorrigeerd. Wijzigingen kunnen zonder kennisgeving en met onmiddellijke ingang op ieder moment worden aangebracht.

ENTREE makelaars is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen op deze website of voor welke gevolgschade dan ook die het resultaat is van het gebruik, de presentatie of het aanbieden van deze website of de tijdelijke niet-beschikbaarheid hiervan.

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten die zijn gerelateerd aan de inhoud en het ontwerp van deze website, berusten bij ENTREE makelaars of haar licentiegevers.

ENTREE makelaars is niet verantwoordelijk voor informatie, afbeeldingen of koppelingen die door derden op deze website zijn geplaatst en behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk willekeurig tijdstip naar eigen goeddunken te wijzigen.

Wanneer u een klacht heeft over het handelen van ENTREE makelaars, dient u in eerste instantie de klacht schriftelijk- per e-mail of per post- bij de makelaar neer te leggen. Het kantoor zal samen met u naar een oplossing zoeken.
Correspondentie kunt u richten aan:

wbd@entreemakelaars.nl
of
ENTREE makelaars
Zandweg 7
3962 EA Wijk bij Duurstede

Mocht u er niet uit komen met ons kantoor dan kunt u met uw de klacht ook terecht bij de NVM Consumentenvoorlichting.
De NVM Consumentenvoorlichting is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 030-6085189.
Correspondentie kunt u richten aan:

Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM
Afdeling Consumentenvoorlichting
Postbus 2222
3430 DC NIEUWEGEIN

Heb je nog vragen?

Wij helpen je graag.